16 / 1 / 91  = جلسه كاراته استان تهران

16 / 2 / 91  = جلسه كاراته استان تهران

5 / 3 / 91  = اولين سمينار سراسري كاراته گوجوريو اوكيناوايي در سال 1391

6 / 3 / 91  = جلسه با نماينده استان كرمانشاه

24 / 3 / 91  = جلسه كاراته استان تهران

31 / 3 / 91  = جلسه كاراته استان تهران

اولین سمینار سالانه سبک کاراته گوجوریو اوکیناوایی ایران در تاریخ 5 خرداد ماه 1391 در دفتر مرکزی سبک در تهران برگزار گردید .