استاد پيشكسوت و نام آشناي ايراني براي نخستين بار در تاريخ ورزش ايران به و يژه در بخش هنرهاي رزمي ،

موفق به دريافت لوح و نشان زرين خورشيد تابان ممهور به مهر امپراطور ژاپن شد .

 

 

   وي شيهان سليمان مهديزاده ، بنيانگذار كن دو و ايي آي دو ( سامورايي ) و كاراته گوجوريو اوكيناوايي ايران است . كسي كه وقتي با او راجع به هنر هاي رزمي و ظرايف و دقايق آن به صحبت مي نشينيد ، در آخر به شما مي گويد « من فقط يك شاگرد هستم ، همين »

شيهان مهديزاده اينك نخستين استاد هنرهاي رزمي اصيل ژاپني در تاريخ اين دسته از ورزشها در ايران محسوب مي شود كه به دريافت اين نشان نائل آمده و آن بر سينه اش جاي گرفته است . البته وي پيشتر نيز در سال 1992 ميلادي در ژاپن بسيار خوش درخشيد و توانست پس از رقابت هاي فوق العاده سنگين و نفس گير به عنوان اولين فرد خارجي سكوي قهرماني را از دست قهرمانان بنام ژاپني خارج كند و بر بالاي آن بايستد . ايستادن بر سكويي كه با در نظر گرفتن مهارت تكنيكي ژاپني ها و اينكه آن سرزمين مهد اين گونه ورزشهاست محال مي نمود . او در سال 2002 نيز اين سكو را مجداً از آن خود كرد و نام كشور ايران را پر آوازه ساخت .

لوح و نشان زرين خورشيد تابان بعد از ظهر روز سه شنبه ( مورخ 5/ 10/ 1391 ) طي مراسمي توسط سفير كبير ژاپن و در محل سفارت اين كشور در تهران به شيهان سليمان مهديزاده اعطا شد .

به گزارش روابط عمومي انجمن كن دو و ايي آي دو ايران در اين مراسم كه جمعي از مقامات سفارت ژاپن ، آقاي تنهايي از اداره آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه كشورمان ، آقاي محمد نوحي رئيس فدراسيون ورزشهاي رزمي و آقاي احمدي دبير اين فدراسيون حضور داشتند ، پيش از اعطاي نشان ، سفير ژاپن در سخناني گفت : اين نشان پس از سالها بررسي كارنامه ورزشي سليمان مهديزاده به دليل تلاش مستمر و بلند مدت وي در زمينه معرفي و آموزش ورزشهاي رزمي سنتي و اصيل ژاپني و نيز روش كار وي كه منطبق بر آموزه هاي كهن و اصول و پايه هاي سنتي آنهاست ، به وي اعطا مي شود . او همواره تلاش كرده آنچه را كه استادان ورزشهاي رزمي سنتي و پر قدمت ژاپني سينه به سينه به وي آموخته اند را با حفظ اصالت شان ترويج دهد . تلاش وي در واقع به نوعي به نزديكي دو فرهنگ ايران و ژاپن كه جنبه هاي مشترك بسياري دارندكمك كرده است و در نتيجه ما يكديگر را بهتر و بيشتر شناخته ايم .

پس از نطق سفير ، شيهان سليمان مهديزاده نيز در سخناني با اشاره به جايگاه مفهوم نمادين خورشيد و نور در فرهنگ ايراني اسلامي روش عياران در ايران و سامورايي ها در ژاپن را در بسياري موارد نزديك به هم دانست و هر دو را تلاش در جهت انسان سازي و انسان ماندن دانست .

 

=====================================================  

  .:: به مرکز هنرهای رزمی اصیل ژاپنی، شين بوکان خوش آمديد ::. 

شين بوکان ورود شما را به سايت خود خوش آمد می گويد. شين بوکان امروز از  معتبرترين مراکز آموزش هنر های  رزمی اصيل ژاپن در ايران محسوب می شود و چهار رشته :

·          کاراته ـ سبک گوجويواوکيناوايی

·          کن دو ژاپن

·          ايی آی دو ـ سبک موسوجيكيدن ايشين ريو

·          آی کی دو ـ سبک  تومی کی ريو

را در بر ميگيرد.

برای آشنايی شما ، در اينجا تاريخچه مختصری از چگونگی تاسيس و بنيانگذاری آن در ايران تقديم می شود:

نخستين دوجو 

شين بوکان را استاد سليمان مهديزاده در سال 1356 ه.ش برای نخستين بار در ايران پايه گذاری کرد. وی که زير نظر استادان صاحب نام ژاپنی  همچون استاد  توچوکا در ايی آی دو، استاد فقيد نيشی ياما در کن دو، استاد ياما موتو در کاراته و استاد ياما گوچی در آی کی دو به فراگيری هنرهای رزمی اصيل ژاپن اشتغال داشت، در آن سال و پس از مدتها تلاش و برنامه ريزی نخستين دوجو را در يکی از منطقه های تهران تاسيس کرد . در سال 1358 شين بوکان به سالن شمشير بازی مرکز هنر های رزمی وقت آن زمان و سپس سالن بادی مجموعه شهيد شيرودی  تهران انتقال يافت.

استاد مهديزاده در اين دوجو، آموزش هنر های رزمی را با تدريس فنون و تکنيک های کن دو ( هنر شمشير زنی ژاپني ) آغاز کرد. سال 1363 وی در اجرای توصيه های استادانش برای تکميل آموخته ها ی خود تصميم به اقامت در ژاپن گرفت و در سال 1364 (1985ميلادی) پس از کسب اجازه از اساتيد ژاپنی، شين بوکان را به طور رسمی در توکيو نيز تاسيس کرد. علاقه مندان ژاپنی نخستين شاگردانی بودند که به وی پيوستند.

استاد مهديزاده در سال 1374 به ايران بازگشت و دفتر مرکزی شين بوکان را به تهران منتقل کرد و لذا باشگاه توکيو به شعبه نمايندگی تبديل شد که همچنان داير و فعال است.

شين بوکان امروز با تلاش های شيهان سليمان مهديزاده ، تنها مرجع رسمی فدراسيون کن دو ژاپن   (AJKF)      و فدراسيون جهانی کن دو   (FIK) در ايران است. شين بوکان که يگانه عضو ايرانی فدراسيون ايي آی دو ژاپن (NIR) و عضو فدراسيون آی کی دو (سبک تومی کی ريو) ژاپن هم به شمارميرود، در ايران زير نظر فدراسيون کاراته و فدراسيون ورزشهاي رزمي ايران فعاليت دارد و نمايندگی های آن در مراکز استان ها و بيشتر شهر های کشور در حال گسترش است.