شنبه، 28 شهريور 1394

تمرينات هنرجويان انجمن كن دو و ايي آي دو ايران يكشنبه اين هفته حال و هوايي ديگر داشت و در حالي آغاز شد كه شيهان سليمان مهديزاده ، بنيانگذار و رئيس انجمن ميزبان دو ميهمان ارجمند استاد علي اميني نايب رئيس فدراسيون ورزشهاي رزمي وآقاي دكتر عابديني از فدراسيون ورزشهاي رزمي و همينطور استاد ( كوزاسا ) مسئول كن دو دوبي بود . ميهمانان قبل از شروع تمرينات به سالن آمدند و همه هنرجويان به آنان اداي احترام ( ري ) كردند . سپس هنر جويان ايي آي دو تمرينات خود را در سكوت آغاز كردند ، سكوتي كه فقط با صدا شمشيرها يا تذكرات آموزشي شيهان مهديزاده شكسته مي شد . استاد ژاپني چنان با دقت به تمرينات آنها ، نحوه آموزش شيهان و اجراي كاتا هاي اصيل سامورايي توجه داشت كه احساس مي كرد در يك دوجوي سنتي ژاپن حضور يافته است . پس از ايي آي دو ، نوبت به تمرين كن دو كاها رسيد كه در اين هنگام استاد كوزاسا و شيهان مهديزاده نيز به تمرين آنها پيوستند و آن وقت بود كه بر خلاف جلسه ايي آي دو ، كياي ها ، و ضربات پياپي شيناي ها همراه گامائه هاي محكم و ضربه اي آنها فضاي سالن و باشگاه را آكنده كرد . سالن در زمان تمرين حتي لحظه اي سكوت را به خود نديد . با وجود شدت و سختي تمرينات ، اما در هيچ كس تمايلي به خاتمه دادن ديده نمي شد . همه دوست داشتند هم خود و هم ديگري را در مبارزه محك بزنند ، اما سر انجام دوربين عكاسي بود آنها را به جاي روبرو هم بودن به كنار هم آورد و همه تصويري را به يادگار براي خود و شما ثبت كردند . در عكس يادگاري هنرجويان هر دو سبك كن دو و ايي آي دو در كنار شيهان مهديزاده ، استاد كوزاسا ، استاد اميني ، آقاي دكتر عابديني و سنسي اسدي گرد آمدند و عكسي را در تاريخ كن دو و ايي آي دو ايران به يادگار گذاشتند .

اما ميزباني به اينجا ختم نشد و شهيان مهديزاده و هنر جويان انجمن ، استاد كوزاسا و دو نماينده از سفارت ژاپن را دوشنبه شب به صرف شام دعوت كردند تا به رسم ميهمان نوازي مخصوص ايرانيان ، از حضور استاد در ايران تقدير تشكر كنند و نمونه اي زيبا از هنرهاي دستي اين سرزمين را به رسم يادگار به وي تقديم دارند . استاد كوزاسا در پايان اين شام ايراني از شيهان مهديزاده و هنر جويان انجمن تشكر كرد و گفت : من در دوجو هاي بسياري از كشور ها بوده ام ولي دوجوي شما وصف ديگري دارد اينجا من شاهد اصالت و روح دوجوي سنتي و اصيل سامورايي بودم و از اين بابت از شما تشكر مي كنم . شيهان مهديزاده نيز ضمن تشكر از حضور استاد در ايران ، اعتلاي ورزش ايران و بخصوص كن دو و ايي آي دو را آرزو كرد و رو به هنرجويانش گفت: شما اينك نتيجه تلاشهاي خودتان را مي بينيد ولي نبايد به اين مرحله بسنده كنيم و همه بايد براي ارتقاء هر چه بيشتر انجمن بكوشيم . همچنين دكتر فرهاد همتي عضو هيات رئيسه انجمن كن دو و ايي آي دو ايران كه در اين مراسم حضور داشت خطاب به هنر جويان گفت: من در ژاپن از نزديك شاهد احترام استادان بزرگ آن كشور به شيهان مهديزاده و جايگاه او بوده ام . شما در مسير درست و صحيحي حركت مي كنيد . اين موقعيت را مغتنم شماريد و به شما خبر دهم كه با برنامه ريزي هاي انجام شده انجمن شما شاهد تحولات مهمي خواهد بود .